Kontakt Aktualności Prasa


Les_especes_concernees_Volaille_Chair

Drób rzeźny:

Nasz zespół inżynierów i ekspertów stworzył innowacyjne rozwiązania w dziedzinie żywienia drobiu rzeźnego,
w tym premiksy, mieszanki paszowe mineralne, dodatki paszowe i produkty specjalistyczne. Wszystkie produkty zawierają bogaty zestaw starannie dobranych komponentów, w tym witamin i minerałów gwarantując bezpieczeństwo stosowania
i najlepsze wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt w różnych stadiach rozwoju.

Nasze dodatki żywieniowe:

Info

Lumigard

Skuteczne zabezpieczenie przewodu pokarmowego wszystkich gatunków drobiu
stymulacja enzymów trawiennych
utrzymanie równowagi mikrobiologicznej jelit
poprawa wyników produkcyjnych
wytworzenie niekorzystnych warunków dla rozwoju bakterii patogennych


Info

aBcid

Równowaga mikrobiologiczna jelit


Les_especes_concernees_Volaille_Ponte

Kury nioski:

Dzięki wiedzy i umiejętnościom swoich ekspertów, Mixscience zapewnia rozwiązania w pełni odpowiadające potrzebom rynku producentów jaj. Doskonała znajomość matrycy pasz umożliwia opracowywanie najlepszych receptur pasz dla poszczególnych stadiów rozwoju fizjologicznego zwierząt z uwzględnieniem kierunku użytkowości ( nioski towarowe, reprodukcyjne) oraz systemu utrzymania (wolny wybieg, chów klatkowy).

Nasze dodatki żywieniowe:

Info

Tecnoshell

Poprawa jakości skorupy jaj, wzmocnienie kośćca kurcząt i niosek.

Nasze narzędzia:                                                                                                                                               

Eggoscope – innowacyjne narzędzie kontroli ryzyka uszkodzeń jaj.

EGGOSCOPE to narzędzie umożliwiające kontrolowanie ryzyka uszkodzenia jaj w trakcie całego procesu produkcyjnego (od zniesienia do pakowania jaj). Umożliwia wykrycie i eliminację newralgicznych punktów linii produkcyjnej i transportowej.

Redstim pro :

  • Une gamme de solutions nutritionnelles innovantes à appliquer par sprayage sur l’aliment

Lumigard : Des solutions alternatives pour la sécurité digestive des volailles.

  • Maintien de l’équilibre digestif,
  • Amélioration des performances,
  • Renforcement des défenses digestives.

Tecnoshell,

  • Améliorer la qualité des os et de la coquille des œufs de vos pondeuses et de vos futures pondeuse.