Kontakt Aktualności Prasa

WSZYSTKIE GATUNKI ZWIERZĄT

Gama produktów odpowiadających za efektywną kontrolę i ryzyko dotyczące występowania mykotoksyn.


Nasze dodatki żywieniowe:

Info

Multiprotect

Efektywna kontrola i ograniczenie ryzyka dotyczącego mykotoksyn
Poprawa skuteczności działania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu
Ochrona jelit i najważniejszych narządów wewnętrznych
Wspomaganie naturalnej detoksyfikacji

Info

beTane

Pierwsza na rynku chroniona betaina.

Nasze narzędzia:

Mycoscope to innowacyjne narzędzie diagnostyczne wspierające efektywna kontrolę ryzyka występowania mykotoksyn.

Dzięki wykorzystaniu specjalnej bazy danych, narzędzie Mycoscope umożliwia przeprowadzenie oceny ryzyka występowania mykotoksyn w surowcach lub w paszy. Ocena ta jest przeprowadzana przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych gatunków zwierzęcych i stadiów ich rozwoju fizjologicznego.

W zależności od poziomu zakażenia, narzędzie Mycoscope umożliwia obliczenie najlepszej dawki produktu dla zapewnienia skutecznej i efektywnej ekonomicznie kontroli i detoksyfikacji mykotoksyn.