Kontakt Aktualności Prasa

CENTRUM DOŚWIADCZALNE MIXSCIENCE

Kluczowym elementem wszystkich rozwiązań proponowanych przez Mixscience, jest stosowanie najnowszych, innowacyjnych rozwiązań gwarantujących klientom sukces w produkcji zwierzęcej.
W ciągłym doskonaleniu produktów swój udział ma w szczególności Centrum Doświadczalne MiXscience Research Center (MRC), będące pierwszym prywatnym centrum badawczym na terenie Europy wyspecjalizowanym w dziedzinie zootechniki
i żywienia zwierząt, posiadające certyfikację ISO 9001.

Centrum Doświadczalne Mixscience prowadzi działalność naukową obejmującą szeroki zakres tematyczny począwszy od zagadnień związanych z rolnictwem, poprzez hodowlę i żywienie zwierząt.  Projekty realizowane są w ramach pięciu głównych programów badawczych:

 • Specjalistyczne rozwiązania i dodatki żywieniowe – projektowanie produktów opartych na najwyższej jakości komponentach (enzymach, ekstraktach roślinnych, olejkach eterycznych, żywych kulturach drożdży..)
 • Doskonalenie systemów produkcji – w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju np. zmniejszenie emisji metanu u przeżuwaczy poprzez właściwe parametry pasz/ żywienie
 • Znajomość charakterystyki i rozwój bazy surowców paszowych
 • Jakość i technologia produkcji pasz przemysłowych
 • Wydajność i wyniki zootechniczne- optymalizacja metod hodowli i utrzymania zwierząt

Zestawienie danych liczbowych                 

 • 300 testów/rok
 • 214 ha
 • 1 600 testowanych pasz
 • 55 osób tworzących zespół
 • 35 pracowników badawczych firmy MiXscience

Stanowiska doświadczalne

 • 140 krów mlecznych
 • 120 cieląt
 • 220 loch
 • 6 000 drobiu rzeźnego
 • 1 200 kur niosek
 • 160 królików