Liên hệ Tin tức Presse

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MIXSCIENCE

Các công trình nghiên cứu được ứng dụng trải dài từ thực vật tới động vật, với một phương pháp tiếp cận toàn diện và thực tế đối với những thách thức liên quan đến nông nghiệp và dinh dưỡng.

Các dự án bao gồm một số chủ đề và tập trung 5 chương trình nghiên cứu chính:

Một vài con số

 • 300 thử nghiệm / năm
 • 214 ha
 • 1 600 thức ăn được kiểm tra
 • 55 người trong nhóm
 • 35 nhà nghiên cứu của MiXscience

Sốlượng

 • 140 còn bò cái
 • 120 con bò
 • 220 con heo
 • 6 000 gia cầm lấy thịt
 • 1 200 con gà mái
 • 160 con thỏ (Thỏ giống-Thỏ vỗ béo)

Nghiên cứu của MiXscience cũng căn cứ vào khoảng 30 trang trại - nơi thực hiện các thử nghiệm, giúp củng cố thêm các kết quả thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm.

sourches-2015-09-02-IMG_8143-retouchee4 web