Liên hệ Tin tức Presse

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT

MiXscience thương mại hóa những dòng sản phẩm để hòa tan trong nước uống hoặc chia vào khẩu phần cho tất cả các loài, để đồng hành cùng các giai đoạn sinh lý chính của vật nuôi và đáp ứng nhu cầu riêng (thay đổi điều kiện nuôi, tiến hóa của giai đoạn sinh lý, chất lượng sản phẩm cuối cùng …)


Những dòng sản phẩm đặc biệt của chúng tôi cho mọi loài, có kèm theo công cụ chẩn đoán và tư vấn giúp mỗi khách hàng có một phương pháp tiếp cận phù hợp.

Dòng Ino

Một loạt các đặc sản dinh dưỡng hoàn chỉnh, thích nghi với tất cả các loài nhai lại và các giai đoạn sinh lý: tăng cường khẩu phần, an toàn tiêu hóa, tối ưu hóa hiệu suất và bắt đầu tiết sữa, cải thiện sinh sản …

Dòng Livol

Một dòng sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt dành cho gia cầm, để đạt được năng suất tốt nhất.

Dòng Swity

Một dòng thức ăn cho heo con và sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt để cải thiện năng suất heo con: Startylac, Starty, Weanmax, Eazymax.
Startylac là một thức ăn cung cấp sữa cho lợn con, tạo điều kiện cho sự chuyển tiếp tốt hơn cho năng suất tốt hơn.

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience