Liên hệ Tin tức Presse

PHÒNG THÍ NGHIỆM ARTEMIS

Một phòng thí nghiệm phân tích nội bộ để đạt được tốc độ, độ tin cậy và tiết kiệm !


Việc phân tích các nguyên liệu như lúa mì, lúa mạch, bã khô dầu,… là một bước quan trọng trong sản xuất thức ăn cho vật nuôi. Nó giúp xây dựng các đặc tính của chúng đặc biệt là đặc tính về độ ẩm, protein, tinh bột … Nhiều dữ liệu như vậy giúp cho các nhà lập công thức tối ưu hóa chất lượng dinh dưỡng của thức ăn, bằng cách dựa vào ma trận được lập.

MiXscience có phòng thí nghiệm Artémis, dành cho dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi.
Phòng thí nghiệm nằm trong số các đơn vị hoạt động tư nhân đầu tiên về phân tích dinh dưỡng vật nuôi.
Phòng thí nghiệm cung cấp mỗi năm 50 000 mẫu nguyên liệu, thức ăn phức hợp hoặc hỗn hợp đã qua xử lý.

4 lĩnh vực hoạt động :