Liên hệ Tin tức Presse

ĐỘNG VẬT NHAI LẠI

MiXscience có giải pháp cho các vấn đề của bạn về bò sữa, bò thịt, dê và cừu.


MiXscience điều chỉnh và phát triển nhờ sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu của họ về các phương thức và khái niệm dinh dưỡng giúp tối ưu hóa hệ thực vật hoặc tăng cường miễn dịch của vật nuôi, cải thiện chất lượng và mức độ sản phẩm cũng như sức khỏe của chúng.

MiXscience có khoảng 50 trại chăn nuôi thuộc mạng lưới Thử nghiệm trên thế giới.

Chất phụ gia của chúng tôi :

Info

B ProMilk

Increase in average milk production and protein content


Info

Energyval

Improving the efficiency of energy utilization and enhance digestive comfort


Info

Proteoval

Improving the efficiency of protein utilization


Info

Protonat 2C

Parasitic risk management of young ruminants

Info

Valopro

Improving the overall feed efficiency (energy and protein utilization)


Những sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt của chúng tôi :

Info

Rumix

Solutions to solve your headaches. A range of nutritional specialties adapted to all ruminants

PROTEOVAL

  • Improve protein efficiency

ENERGYVAL

  • Maximize and secure energy efficiency

VALOPRO

  • A global solution which combines valences of PROTEOVAL & ENERGYVAL