Liên hệ Tin tức Presse

THỦY SẢN

MiXscience cung cấp một loạt giải pháp đổi mới cho các nhà sản xuất thức ăn và nhà nuôi trồng thủy sản ở mỗi giai đoạn của sản phẩm (ấp trứng, trang trại, nhà máy, …).


Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thúc đẩy sự phát triển và đối mặt thách thức:

  • Tối ưu hóa công thức, việc sản xuất và bảo quản thức ăn
  • Tối ưu hóa dinh dưỡng của các loài cho sự phát triển và sức khỏe của chúng
  • Tối ưu hóa các phương thức chăn nuôi và môi trường trang trại

Chất phụ gia của chúng tôi :

Info

A-Live

Improvement of intestinal balance of Fish and Shrimp

Info

MiX-Amune

Contribution to natural defenses enhancement of Fish and Shrimp

MIX-Amune

  • Preventive immune enhancer

A-live

  • A natural gut health enhancer