Liên hệ Tin tức Presse

GIA CẦM

Gia cầm để lấy thịt :

Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sử dụng mọi kỹ năng của họ để phục vụ khách hàng. Họ cũng thực hiện giám định dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi, theo dõi sản xuất từ các nghiên cứu chất phụ gia cho đến các hoạt đọng sau giết mổ.

Chất phụ gia của chúng tôi :

Info

Lumigard

Lumigard TC : Intestinal flora balance & performance
Lumigard TCB : Reinforced intestinal flora balance & performance


Công cụ của chúng tôi :

ChickPoint, để hướng dẫn người chăn nuôi trong việc cải thiện kỹ thuật và vệ sinh trong chăn nuôi của mình.

ChickPoint là một công cụ đi kèm giai đoạn khởi đầu của gà con. Nó giúp thực hiện chẩn đoán, xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể với việc theo dõi các kế hoạch khắc phục hậu quả. Ứng dụng có sẵn cho gà con và gà tây.

ChickPoint, rất trực quan và thuận tiện là một công cụ quản lý và hoạt động tốt của các nhóm kỹ thuật và người chăn nuôi.

Les_especes_concernees_Volaille_PonteGia cầm đẻ trứng :

Đội ngũ chuyên về gia cầm đẻ trứng của Mixscience, dựa vào năng lực các chuyên gia đáp ứng tốt nhất những mong đợi của nhà sản xuất thức ăn. Kiến thức về tử cung đã giúp lập ra những công thức thức ăn tốt nhất cho những giai đoạn sinh lý khác nhau của vật nuôi  (gà con, gà tơ, gà mái, gà mái đẻ, gà giò), theo những quy trình sản xuất đa dạng và phương thức nuôi (nuôi nhốt, nuôi thả, dù theo tiêu chuẩn hoặc theo nhãn hiệu).

Chất phụ gia của chúng tôi :

Info

Tecnoshell

Bone mineralization and eggshell solidity


Gia cầm đẻ trứng :

Đội ngũ chuyên về gia cầm đẻ trứng của Mixscience, dựa vào năng lực các chuyên gia đáp ứng tốt nhất những mong đợi của nhà sản xuất thức ăn. Kiến thức về tử cung đã giúp lập ra những công thức thức ăn tốt nhất cho những giai đoạn sinh lý khác nhau của vật nuôi  (gà con, gà tơ, gà mái, gà mái đẻ, gà giò), theo những quy trình sản xuất đa dạng và phương thức nuôi (nuôi nhốt, nuôi thả, dù theo tiêu chuẩn hoặc theo nhãn hiệu).

Eggoscope, để cải thiện chất lượng trứng.

EGGOSCOPE là một công cụ giúp đánh giá nguy cơ suy thoái trứng trong suốt quá trình sản xuất (từ đẻ cho đến đóng gói).

Red’Stim, roll out the red carpet for your chicks!

  • RedStim is a nutritional solution used to boost chick growth and should be sprayed directly onto their feed. Red’Stim is a soluble powder that combines sugars to provide energy, electrolytes to rehydrate and pigments to encourage consumption.

Lumigard Alternative solutions for poultry digestive safety

  • Enhance digestive balance
  • Improve performances
  • Stimulate digestive defenses

Tecnoshell

  • More marketable eggs!