Liên hệ Tin tức Presse

MiXscience- dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng như nhà máy thức ăn, nhà sản xuất basemix, nhà phân phối và các nhà hoạt động trong ngành sản xuất chăn nuôi (sữa, các tổ chức sản xuất, tạo giống, trại giống, lò mổ, cơ sở chế biến.…). Nhờ vào dịch vụ tư vấn rộng lớn và dịch vụ, và sự chuyên môn ở ba lĩnh vực về dinh dưỡng, công nghiệp và quy trình sản xuất, MiXscience cung cấp premix, các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt và thức ăn cho heo con phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience