Liên hệ Tin tức Presse

Chuyên môn cỦa chúng tôi

Nhờ vào sự chuyên môn ở 3 lĩnh vực, MiXscience không ngừng phát triển dịch vụ của mình cũng như trong ngành để có thể hỗ trợ bạn tốt hơn trong nhu cầu cơ bản hằng ngày

Nhờ sự kết hợp giữa các chuyên môn độc đáo Quy trình sản xuất & Chất lượng, Dinh dưỡng & Kỹ thuật chăn nuôi, và Công thức Premix & Galenic, MiXscience tạo sự khác biệt cho vị thế của mình trong lĩnh vực premix và chất phụ gia.


trepied

  • 1Quy trình sản xuất & Chất lượng : Tư vấn tổ chức các khóa học và theo dõi việc chăn nuôi
  • 2Công thức Premix & Galenic : Chuyên môn trong lĩnh vực công thức premix và galenic nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi, phù hợp với từng loài vật nuôi và từng giai đoạn phát triển của chúng.
  • 3Dinh dưỡng & Kỹ thuật chăn nuôi : Giám định kỹ thuật chăn nuôi và dinh dưỡng
    Tạo ra các giải pháp dinh dưỡng và khoáng chât

Sự cam kết tận tậm, chúng tôi tin tưởng vào các mối quan hệ bền vững với các đối tác, dựa trên các giá trị to lớn bao gồm :

  • Lắng nghe
  • Phản hồi
  • Bảo mật
  • Tin tưởng và tôn trọng cam kết
Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience