Liên hệ Tin tức Presse

NHIỀU LOÀI

MiXscience phát triển những sản phẩm để quản lý rủi ro độc tố.


Chất phụ gia của chúng tôi :

Info

Multiprotect

Mycotoxin risk management : adsorption and bioprotection (support to natural defenses ; contribution to natural detoxification)

Info

Nutriprotect

Mycotoxin risk management : adsorption and bioprotection (support to natural defenses)

Info

beTane

The first vectorized betane on the market !

Công cụ của chúng tôi :

Mycoscope là một công cụ tân tiến về Quản lý Rủi ro độc tố quy mô toàn cầu.

Nhờ cơ sở dữ liệu riêng, Mycoscope giúp đánh giá rủi ro liên quan đến sự xuất hiện các độc tố trong nguyên liệu hay trong thức ăn dành cho vật nuôi. Công cụ này có tính đến mỗi loài vật nuôi và mỗi giai đoạn sinh lý.