Liên hệ Tin tức Presse

TẬP ĐOÀN AVRIL

Nhiệm vụ của Tập đoàn Avril là đảm bảo ngành sản xuất dầu và protein tại Pháp và quốc tế trong tương lai.

Là Tập đoàn công nghiệp và tài chính lớn, hiện công ty đang có mặt trong những ngành đa dạng như thực phẩm, dinh dưỡng và giám định vật nuôi, năng lượng và hóa học tái tạo.

Năm 2022, Tập đoàn Avril đã đạt doanh thu 6,9 tỷ euro. Tập đoàn có 7 350 nhân viên có mặt tại 19 quốc gia.


soleil et colza

Chiến lược của Avril dựa trên mối quan hệ qua lại giữa tài chính và công nghiệp.


Các hoạt động của sản phẩm Avril trong chăn nuôi tại Pháp:

  • Cứ 5 con bò có 1 con sử dụng thức ăn của tập đoàn Avril,
  • Cứ 8 con gà có 1 con sử dụng thức ăn của tập đoàn Avril,
  • Cứ 8 con heo có 1 con sử dụng thức ăn của tập đoàn Avril,
  • Cứ 4 con thỏ có 1 con sử dụng thức ăn của tập đoàn Avril,
  • Cứ 4 con gà đẻ có 1 con sử dụng thức ăn của tập đoàn Avril.

animaux_sofiproteol

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience