Liên hệ Tin tức Presse

TỔ CHỨC CỦA CHÚNG TÔI

MiXscience gồm 330 nhân viên và có 92 000 T premix, tương đương với  8,1 triệu T thức ăn trên thị trường.


 


Phát biểu của Jean-Pierre PAILLOT, Tổng Giám đốc MiXscience :

Trong khi thị trường dinh dưỡng vật nuôi của Pháp đình trệ, thì tiềm năng phát triển trên thị trường quốc tế lại rất lớn và sẽ tăng gấp đôi trong 30 năm tới. Thực vậy, trên toàn cầu có rất nhiều khu vực lớn phát triển các sản phẩm cho vật nuôi có liên quan đến các nguồn tài nguyên sẵn có như tại Nam Mỹ, đáp ứng nhu cầu về protein do tăng trưởng dân số và sức mua như tại Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới vào năm 2050, năng suất chăn nuôi toàn cầu sẽ phải tận dụng từ những nguồn ổn định. Một trong những đòn bẩy quan trọng là quản lý và tối ưu hóa hiệu suất vật nuôi. Nắm bắt cơ hội này trên trường quốc tế, mục tiêu của MiXscience là củng cố các thị phần của mình tại Pháp và lan rộng trên thế giới về dinh dưỡng vật nuôi.

 

 

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience