Kontakt Aktualności Prasa


Les_especes_concernees_Volaille_Chair

Drób rzeźny:

Nasz zespół inżynierów i ekspertów stworzył innowacyjne rozwiązania w dziedzinie żywienia drobiu rzeźnego,
w tym premiksy, mieszanki paszowe mineralne, dodatki paszowe i produkty specjalistyczne. Wszystkie produkty zawierają bogaty zestaw starannie dobranych komponentów, w tym witamin i minerałów gwarantując bezpieczeństwo stosowania
i najlepsze wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt w różnych stadiach rozwoju.

Nasze dodatki żywieniowe:

Info

Lumigard

Skuteczne zabezpieczenie przewodu pokarmowego wszystkich gatunków drobiu
stymulacja enzymów trawiennych
utrzymanie równowagi mikrobiologicznej jelit
poprawa wyników produkcyjnych
wytworzenie niekorzystnych warunków dla rozwoju bakterii patogennych


Les_especes_concernees_Volaille_Ponte

Kury nioski:

Dzięki wiedzy i umiejętnościom swoich ekspertów, Mixscience zapewnia rozwiązania w pełni odpowiadające potrzebom rynku producentów jaj. Doskonała znajomość matrycy pasz umożliwia opracowywanie najlepszych receptur pasz dla poszczególnych stadiów rozwoju fizjologicznego zwierząt z uwzględnieniem kierunku użytkowości ( nioski towarowe, reprodukcyjne) oraz systemu utrzymania (wolny wybieg, chów klatkowy).

Nasze dodatki żywieniowe:

Info

Tecnoshell

Poprawa jakości skorupy jaj, wzmocnienie kośćca kurcząt i niosek.

Nasze narzędzia:                                                                                                                                               

Eggoscope – innowacyjne narzędzie kontroli ryzyka uszkodzeń jaj.

EGGOSCOPE to narzędzie umożliwiające kontrolowanie ryzyka uszkodzenia jaj w trakcie całego procesu produkcyjnego (od zniesienia do pakowania jaj). Umożliwia wykrycie i eliminację newralgicznych punktów linii produkcyjnej i transportowej.

Redstim pro :

  • Une gamme de solutions nutritionnelles innovantes à appliquer par sprayage sur l’aliment

Lumigard : Des solutions alternatives pour la sécurité digestive des volailles.

  • Maintien de l’équilibre digestif,
  • Amélioration des performances,
  • Renforcement des défenses digestives.

Tecnoshell,

  • Améliorer la qualité des os et de la coquille des œufs de vos pondeuses et de vos futures pondeuse.