Kontakt Aktualności Prasa

MiXscience odpowiada na potrzeby rynku dzięki odpowiedniej organizacji łańcucha produkcyjnego oraz wiedzy w zakresie chowu i hodowli zwierząt.


  • Dairy products assortment isolated on white backgroundBudowanie długoterminowych relacji z klientem
  • Analizowanie problematyki związanej z jakością produktów pochodzenia zwierzęcego: tusze, mięso…
  • Opracowywanie dokumentacji (certyfikacja: sanitarna, dotycząca dobrostanu zwierząt, jakości produktów, zrównoważonego rozwoju …)
  • Wsparcie w dziedzinie opracowywania strategii działalności (modele produkcyjne, genetyka..)
  • Kompleksowe podejście do zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą ( kryteria ekonomiczne, budynki, zagadnienia techniczno- sanitarne …)

Find
all news
of MiXscience :
Kontakt MixScience