Kontakt Aktualności Prasa

Zakłady produkcyjne MiXscience we Francji i w Polsce są certyfikowane.

 • Produkcja premiksów i mieszanek paszowych:  FCA et RCNA
 • Produkcja pasz mineralnych:FCA et RCNA/STNO

Mixscience szczególną uwagę przykłada do polityki jakości, dokładając wszelkich starań w poniższych obszarach:

 • odpowiedni dobór komponentów do produkcji w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu żywienia zwierząt
 • monitorowanie stałej, wysokiej jakość naszych produktów
 • analiza uwarunkowań produkcyjnych i technicznych nowych rozwiązań żywieniowych
 • nowoczesny system kontroli w naszych zakładach na każdym etapie produkcji
 • przeprowadzanie audytów u nowych dostawców w ramach monitorowania jakości nowych surowców

Utrzymanie najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług jest głównym celem firmy Mixscience. Cele jakościowe są realizowane poprzez:

 • ocenę i zatwierdzanie surowców
 • ciągłe doskonalenie procesów
 • procedury postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości
 • działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa
 • przeprowadzanie audytów i terenowych wizyt kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa
 • polityka kompleksowego planowania rozwoju
Find
all news
of MiXscience :
Kontakt MixScience