Kontakt Aktualności Prasa

Nowoczesne wewnętrzne laboratorium badawcze


Analiza surowców takich jak zboża, śruty poekstrakcyjne itp. jest zasadniczym elementem produkcji wysokiej jakości pasz dla zwierząt gospodarskich. Analizy pozwalają oszacować właściwości surowców (poziom wilgotności, białka, skrobi..) wykorzystywanych w produkcji pasz. Stale udoskonalana i monitorowana matryca surowców umożliwia właściwą optymalizację wysokiej jakości mieszanek paszowych.

MiXscience współpracuje z Laboratorium Artémis w zakresie analiz składników żywieniowych oraz analiz dotyczących zdrowia zwierząt. Artemis Lab to jedno z największych prywatnych laboratoriów specjalizujących się
w analizach środków żywienia zwierząt. Analizuje rocznie około 50 000 próbek surowców i mieszanek paszowych.