Kontakt Aktualności Prasa

TRZODA CHLEWNA

Poprawa wyników produkcyjnych
i bezpieczeństwo układu pokarmowego
w pierwszej fazie tuczu.

Kontrola mikroflory jelit, szczególnie
w sytuacjach stresowych takich jak odsadzanie