Kontakt Aktualności Prasa

PRZEŻUWACZEZwiększenie produkcji mleka i poziomu zawartości białka w mleku.Lepsze wykorzystanie energii paszy
Zwiększenie komfortu trawieniaZwiększenie ogólnej efektywności (energetycznej i białkowej) pasz.