Liên hệ Tin tức Presse

ĐỘNG VẬT NHAI LẠITăng tiết sữa và hàm lượng protitNâng cao giá trị năng lượng của khẩu phần
Giúp dạ dày dễ tiêu hóaCải thiện hiệu quả tổng thể của khẩu phần (năng lượng và protein)