Kontakt Aktualności Prasa

DRÓBSkuteczne zabezpieczenie przewodu pokarmowego wszystkich gatunków drobiu

  • stymulacja enzymów trawiennych
  • utrzymanie równowagi mikrobiologicznej jelit
  • poprawa wyników produkcyjnych

wytworzenie niekorzystnych warunków dla rozwoju bakterii patogennych
Równowaga mikrobiologiczna jelitPoprawa jakości skorupy jaj, wzmocnienie kośćca kurcząt i niosek

  • wpływa na lepsze wykorzystanie wapnia z paszy i z kości