Liên hệ Tin tức Presse

GIA CẦM

Kích thích các enzyme tiêu hóa
Góp phần vào sự cân bằng tiêu hóa
Cải thiện năng suất

Kích thích các enzyme tiêu hóa
Góp phần vào sự cân bằng tiêu hóa
Cải thiện năng suất
+ Gây bất lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh

Kích thích các enzyme tiêu hóa
Góp phần vào sự cân bằng tiêu hóa
Cải thiện năng suất
+ Gây bất lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh
+ Góp phần bảo toàn ruột
Cân bằng tiêu hóaKhoáng hóa xương và độ cứng của vỏ trứng