Liên hệ Tin tức Presse

THỎ

Info

Sécurité Digestive

Natural solutions to improve economic performance

Kích thích hệ vi sinh có lợi

Cải thiện việc bảo toàn ruột
Gây bất lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh

Quản lý rủi ro độc tố
Góp phần vào sự gia tăng phòng vệ tự nhiên

Quản lý rủi ro về ký sinh trùng
Góp phần vào sự gia tăng phòng vệ tự nhiên

Giải pháp toàn cầu để hỗ trợ khả năng miễn dịch và sự thoải mái về đường hô hấp